Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Yayınlanacak Makaleler

1.
''Measuring the Awareness of Patients by Classifying the Severity of Temporomandibular Joint Disorders with the Fonseca Anamnestic Questionnaire''
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87765
EDİTÖRE MEKTUP
TR
2.
Evaluation of Dental Treatments Under General Anesthesia in Aged 1-12 Years Children
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82385
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
3.
Alveolar Kret Ayırma Tekniği ile Atrofik Çenelere Konik ve Silindirik İmplantların Yerleştirilmesinin 3B Sonlu Eleman Analizi ile Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84857
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
4.
Examination of Masseter Muscle by Means of Ultrasonography in Children Between 6-12 Years of Age with Early Deciduous Molar Tooth Loss Before and After with the Removable Space Maintainers: Clinical Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85314
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
5.
In Vitro Investigation of the Effect of Mouthwashes on Color Stability of Resin Based CAD/CAM Blocks
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83507
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
6.
Oral and Maxillofacial Surgery and Anxiety: Systematic Review
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86267
DERLEME
TR
7.
Evaluation with Surgical Perspective of Neurovascular Structures in Anterior Mandible: A Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86629
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
8.
Kronik Protez İritasyonuna Dayalı Oral Skuamöz Hücreli Karsinom
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86502
OLGU SUNUMU
EN
9.
Dilated Odontoma in Anterior Mandible: A Rare Case Report
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84250
OLGU SUNUMU
TR
10.
Radiographic Findings in Patients Using Antiresorptive Agents: Retrospective Assessment
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83512
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
11.
Delayed Replantation of an Avulsed Tooth
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2020-80550
OLGU SUNUMU
TR
12.
Evaluation of the Hepatitis B, Hepatitis C, HIV Seroprevalences and Level of Knowledge, Attitudes and Behaviors of Hepatitis B Infection of a Faculty of Dentistry Students: Cross-Sectional Clinical Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85369
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
13.
Reasons for Requesting Cone-Beam Computed Tomography in a Group of Child and Adolescent Patients: A Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85915
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
14.
Preeruptive Intracoronal Resorption in Multiple Teeth: An Unusual Case Series
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2020-80819
OLGU SUNUMU
TR
15.
Üç Farklı CEREC Omnicam Endokronun Kırılma Dayanıklılığı ve Kırılma Modlarının Karşılaştırılması: İn Vitro Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84878
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
16.
T-Endo MUST ve WaveOne Gold'un Rehber Yol Eğeleri ile Şekillendirme Yeteneklerinin Karşılaştırılması: İn Vitro Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85047
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
17.
Tek Taraflı Temporomandibuler Eklem Bozukluğunda Semptomatik ve Asemptomatik Temporomandibuler Eklemin Karşılaştırılması: Morfometrik Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-81271
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
18.
Elective Oral and Maxillofacial Surgery in COVID-19 Pandemic: A Retrospective Single-Center Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84960
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
19.
Ewing Sarkom, One of the Rare Malignant Tumors in the Jaws
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83043
OLGU SUNUMU
TR
20.
Retrospective Assessment of Dental Implant Applications: One Yearly Demographic Results
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83695
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
21.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Çocuklarda Diş Sayı Anomalileri: Bir Retrospektif Kesitsel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-81197
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
22.
Automatic Detection and Classification of Dental Restorations in Panoramic Radiographs with Artificial Intelligence Method Developed Using Deep Learning Method
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84835
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
23.
Evaluation of Dentistry 5th Grade Students' Considerations on Treatments in Endodontic Internship Education
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84252
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
24.
Mobile Applications in Dentistry: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85506
DERLEME
TR
25.
Retrospective Evaluation Odontogenic Facial Cellulitis in a Group of Turkish Child Patient
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85263
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
26.
Timing and Sequence Polymorphism of Primary Teeth Emergence in Children Living in Edirne, Turkey
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83830
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
27.
Farklı Taperlı Koronal Genişletme Enstrümanlarının Rotasyonel ve Resiprokal Tek Eğe Sistemlerindeki Dentin Çatlağı Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82764
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
28.
COVID-19'un Oral Sağlığa Bağlı Yaşam Kalitesi,Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu ve Depresyon Üzerine Etkileri: Kesitsel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86304
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
29.
Correction of Anterior Dental Crossbite in Early Mixed Dentition Using Compomer to Bite-Opening
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86434
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
30.
Ortognatik Cerrahi Hastalarında Postoperatif Doğruluğun ve Nüks Miktarının Değerlendirilmesi: Olgu Kontrol Araştırması
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86373
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
31.
CAD/CAM Polimerleri (PEEK/PMMA) ve Geleneksel PMMA Materyallerinin Bazı Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83103
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
32.
Ağız Sağlığı ile COVID-19 Pandemi İlişkisinin Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83037
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
33.
Retrospective Evaluation of Clinical Follow-Up of the Different Dental Implants
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84495
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
34.
Evaluation of Marginal and Internal Gap of Zirconia Reinforced Lithium Silicate Crowns Fabricated by CAD-CAM System from Measurements Obtained with Different Digital Scanners
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86103
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
35.
Effect of Different Heat Treated Ni-Ti Instruments on Remaining Root Canal Filling and Apical Debris Extrusion in Retreatment Procedures
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82792
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
36.
Comparison of the Effects of the Mouthwashes with Different Ingredients on Inflammatory Complications and Early Wound Healing After Impacted Third Molar Surgery: Randomized Clinical Trial
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83696
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
37.
Effect of Different Polishing Methods on The Surface Roughness of Two Different CAD/CAM Glass Ceramics
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83808
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
38.
Optical Analysis of Aged Technological Ceramics Sintered at Different Times
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2020-80498
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
39.
Shear Bond Strength of a Self-Adhering Flowable Resin Composite Compared to a Highly-Filled Flowable Resin Composite Used with a Universal Adhesive in Different Application Modes
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82671
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
40.
Mandibula Posterior Bölgede Fibröz Displazi: 2 Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85898
OLGU SUNUMU
EN
41.
COVID-19 Pandemisinin Endodontistlerin Sürekli Mesleki Gelişimleri Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86291
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
42.
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Rastlantı Bulgusu Olarak Görülen Yumuşak Doku Kalsifikasyonları
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84346
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
43.
Maksiller Sinüse Greft Kullanılarak Yerleştirilen Dental İmplantlar Yardımıyla Maksiller Kesicilerin İntrüzyonu: 16 Yıllık Takibin Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84498
OLGU SUNUMU
EN
44.
COVID-19 Pandemi Döneminde Bireylerin Ağız Hijyeni Alışkanlıklarının İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83985
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
45.
Regenerative Endodontic Therapy of Immature Permanent Molars with Pulp Necrosis
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2020-80638
OLGU SUNUMU
TR
46.
Correction of Skeletal Class III Malocclusion and Dentofacial Asymmetry with Camouflage Treatment
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85745
OLGU SUNUMU
TR
47.
Shear Bond Strength of Calcium Silicate-Based Pulp Capping Materials to Composite Resins with Different Adhesive Systems: In Vitro Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86153
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
48.
Evidence-Based Dentistry Practices: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83682
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
49.
Evaluation of Relation Between Sociodemographic Status and Oral Health Care of 5-12 Years Old Children Living in and Around the Province of Konya: Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84284
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
50.
Turkish YouTube Videos as a Source of Information on Protective Fluor Applications: Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85571
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
51.
Evaluation of the Effect of Veneering Process on the Cement Volume in Fixed Partial Dental Prostheses
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83253
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
52.
Ultrasonografi ile Teşhis Edilmiş Bir Lateral Periodontal Kist
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82247
OLGU SUNUMU
EN
53.
Does Locking Reconstruction Plate Fixed with Three Screws Perside Give Sufficient Stability for Lateral Segmental Defects of Mandible?
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83293
TR
54.
Geniş Maksiller Rezeksiyonu Olan Hastalarda Yeni Tedavi Yaklaşımları
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-87051
OLGU SUNUMU
EN
55.
Dentigerous Cysts in All Third Molars in Non-syndromic Patients: The Second Case in the Literature
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85720
OLGU SUNUMU
TR
56.
Evaluation of Orofacial Dysfunctions in Healthy Children with the Turkish Version of the Nordic Orofacial Test-Screening
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2020-78453
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
57.
COVID-19 Aşıları, Mesleki Süreklilik ve Pandemi Sırasında Koruyucu Uygulamalara İlişkin Görüşler: Türk Diş Hekimlerinde Tanımlayıcı Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86630
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
58.
İki Farklı Test Modelinin Karşılaştırılarak Tek Taraflı Çiğnemenin Biyomekaniğinin Öncü Araştırması: İn Vitro Çalışma ve Literatür Derlemesi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83295
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
59.
Investigation of the Effect of Prosthesis Types on Trabecular Bone Density in the Condyle Region: Retrospective Clinical Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84143
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
60.
Temporomandibular Eklem Bozukluğu Olan Hastaların Psikolojik Durumu ve Ağız Sağlığı ile İlişkili Yaşam Kalitesi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-83642
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
61.
Evaluation of Fluoride Shares on Social Media Platforms Twitter, Instagram and YouTube
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2020-80806
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
62.
Söke Bölgesi'nde COVID-19 Pandemi Sürecinde Diş Hekimine Başvuran Bir Grup Türk Hastada Durumluk-Sürekli Anksiyete Seviyelerinin, Dental Anksiyete Seviyelerinin ve Aşıya Karşı Tutumlarının Belirlenmesi: Analitik Araştırma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-86686
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
63.
The Evaluation of Apically Extruded Sealers and Their Relationship to Various Risk Factors: A Retrospective Research
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85006
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
64.
Teledentistry Applications: Literature Review
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82918
DERLEME
TR
65.
Temporomandibular Dysfunction: Content Analysis of Turkish Youtube' Videos
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82786
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
66.
Türkiye'de Diş Hekimlerinin COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumu: Bir Anket Çalışması
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85122
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
67.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Diş Hekimlerinin Kullandıkları Farklı Tip Maskelerin Oksijen Saturasyonuna Etkisi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-85033
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
68.
Genel Anestezi Altındaki Ortognatik Cerrahi Prosedürlerinin Perioperatif Olarak Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-84069
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
69.
1945-2019 Arası Restoratif Diş Hekimliğinde En Çok Atıf Alan 200 Makale: Bibliyometrik Analiz Çalışması
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-81540
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
70.
Treatment of a Partially and Complete Edentulous Patient with ARCUSDigma II and PROTAR Digma
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82167
OLGU SUNUMU
TR
71.
Attitudes and Treatment Practices of Pediatric Dentists in Turkey About Pulp Therapy in Deciduous Teeth
Turkiye Klinikleri J Dental Sci.
doi: 10.5336/dentalsci.2021-82967
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014