Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Yayınlanacak Makaleler

1.
Early Orthodontic Treatment of Anterior Openbite Associated With Habits: Case Report
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63693
OLGU SUNUMU
TR
Tam Metin
2.
Alternative Caries Removal Methods
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2017-59091
DERLEME
TR
Tam Metin
3.
Variation of Canalis Sinuosus with an Opening to Anterior Palate
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63331
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
4.
How Do We Assess the Clinical Parameters Related to Oral Health and the Patient Resources?
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-64665
DERLEME
TR
Tam Metin
5.
Seroprevalence of Hepatıtıs A, Hepatıtıs B, Hepatıtıs C, Hıv in a Dentıstry Faculty Staff and Students
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63799
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
6.
Comparison of Composite Resins Containing Bioactive Glass and Nano-Zinc Silicium Complex in Terms of Candida Albicans Adhesion
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65108
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
7.
Effects of Different Concentrations of Crithmum Maritimum L. on Periodontal Ligament Fibroblast Cells
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65336
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
8.
Methods for Intrusion of Anterior Teeth in Patients with Deep Bite
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-60270
DERLEME
TR
Tam Metin
9.
Maksillofasiyal Bölgede Osteoma Cutis Sıklığının Dental Volumetrik Tomografi İle Belirlenmesi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-61894
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
Tam Metin
10.
Salivary Gland Diseases Often Encountered by Dentists in Their Careers
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65360
DERLEME
TR
Tam Metin
11.
Development of Occlusion From the Toothless Period Up to the Permanent Dentition
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-60529
DERLEME
TR
Tam Metin
12.
Apical Surgery Decision Among Endodontist and Oral Surgeon: A-Retrospective-Study
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63663
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
13.
Evaluatıon of Flexural Strength and Elastıcıty Modules of Dıfferent Cad / Cam Blocks
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65318
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
14.
Effect of Surface Treatments on the Bond Strength of Resin Cement to Zirconia Ceramics With Different Light Transmission Properties
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63778
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
15.
Clinical Performance of a Glass Hybrid Restorative in Extended Size Class 2 Preparations
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-64892
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
16.
Investigation of the Surface Topography and Bacterial Adhesion in Current All Ceramic Systems
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-64780
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
17.
Evaluation of The Effect of Implant-Abutment Connection in Hybrid Abutment Crown Restorations on Stress Distribution in the Implant, Abutment, and Basal Screw
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65186
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
18.
Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of HyFlex EDM, RC Gold and G-Star Nickel Titanium Files
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64545
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
19.
The Effect Of Two Different Rapid Sintering Protocols and Two Different Surface Treatments on Light Transmission of Multi-Layer Monolithic Zirconia
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64201
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
20.
Robinow Syndrome of Two Brothers
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65928
OLGU SUNUMU
TR
Tam Metin
21.
Investigation of the Retention Properties of Implant Supported Full Ceramic Crowns
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64236
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
22.
Current Developments in Chemomechanical Caries Removal Method
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2017-59103
DERLEME
TR
Tam Metin
23.
Investigation of the Cytotoxic Effect of Composite Materials on Gingival Fibroblast Cells
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63270
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
24.
The Role of Polishing Systems on the Staining Susceptibility of Composite Resins
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64331
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
25.
Evaluation of the Relationship Between Maxillary Midline Diastema and Dental Midline Deviation With Different Skeletal Malocclusions
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63340
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
26.
Malign Melanomanın Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64123
OLGU SUNUMU
EN
Tam Metin
27.
Evaluatıon of the Effect of Heatıng Rate on the Optıcal Propertıes of Monolıthıc Zırconıa
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63468
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
28.
Williams-Beuren Sendromlu Bir Hastada Multiple Sürmemiş Sürnümere Dişler: Nadir Bir Olgu Sunumu
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64084
OLGU SUNUMU
EN
Tam Metin
29.
Endodontik Kaynaklı Ekstraoral Fistülün ve Periapikal Lezyonun Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-64897
OLGU SUNUMU
EN
Tam Metin
30.
Sindaktili-Klinodaktili ve Dil Anomalisi ile Birlikte Görülen Bölgesel Diş Eksikliği Hastası
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64103
OLGU SUNUMU
EN
Tam Metin
31.
Contemporary Classification of Post-Core Systems
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2017-57231
DERLEME
TR
Tam Metin
32.
Importance of Archiving the Prosthodontic Dental Records in Identification
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64134
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
33.
Comparison of Torsional Resistance of Reciproc, WaveOne and One Shape Nickel-Titanium Instruments
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-66077
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
34.
Resin Matrix Ceramics
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2017-58961
DERLEME
TR
Tam Metin
35.
Evaluation the Treatment Effects of Functional Appliances Used in Class II Malocclusions
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-60234
DERLEME
TR
Tam Metin
36.
Assesment of Survival of Implants Placed Simultaneously With Sinus Augmentation
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65112
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
37.
Use of Platelet Rich Fibrin-Prf in the Treatment of Submandibular Abscess-Induced Skin Necrosis
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64430
OLGU SUNUMU
TR
Tam Metin
38.
Current Approaches to Primary Teeth Amputation Therapies
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-64371
DERLEME
TR
Tam Metin
39.
Milk, Dairy Products and Dental Caries in Children: An Update Review
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2017-58716
DERLEME
TR
Tam Metin
40.
Investigation of Diagnosis-Treatment of TMD Patients According to Demographic Variables
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65463
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
41.
The Evaluation of Dmft Ratio in Patients with Trigeminal Neuralgia
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2018-63457
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin
42.
The Study of Kissing Molars in Patients Admıtted to Uşak University Faculty of Dentistry
Turkiye Klinikleri J Dental Sci
doi: 10.5336/dentalsci.2019-65044
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
Tam Metin

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve"SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014