Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences Article In Press

1.
The Research of the Primary Care Clinic Doctors' Awareness Levels About the National Hearing Screening Program
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75849
ORIGINAL RESEARCH
TR
2.
Comparison Of The Posture, Upper Extremity Functionality, Body Mass Index, Cervical Pain And Sleep Time in Young Adults With And Without Smartphone Addiction
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74432
ORIGINAL RESEARCH
TR
3.
Erken / Hafif Evre Multipl Skleroz Hastalarinda Karin Kaslari Sertliğinin ve Kalinliğinin Araştirilmasi: Birincil Çalişma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75198
ORIGINAL RESEARCH
EN
4.
Evaluation of Binaural Interaction: Age-Related Altering Masking Level Difference in Normal Hearing Individuals
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75954
ORIGINAL RESEARCH
TR
5.
Konjenital Diyafragmatik Herni Cerrahisi Sonrası Yenidoğanda Göğüs Fizyoterapisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74044
CASE REPORTS
EN
6.
Erkek Infertilitesinde Koenzim Q10
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75062
REVIEW
EN
7.
Subakromiyal Ağrı Sendromunda Mulligan Hareketle Mobilizasyon Yöntemi ve Konvansiyonel Rehabilitasyon Protokolünün Omuz Ağrı ve Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Tek Kör Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75110
ORIGINAL RESEARCH
EN
8.
COVID-19 ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78224
REVIEW
EN
9.
Investigation of the Effects of Online Pilates Training on Quality of Life, Depression and Sleep Quality in Healthy Individuals During COVID-19 Pandemic Process
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77592
ORIGINAL RESEARCH
TR
10.
Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: A Current Overview of Nutrition Therapy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76200
REVIEW
TR
11.
A Different View of Nutrition in Depression: The Importance of Nutrients on Physiopathological Pathways
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76016
REVIEW
TR
12.
Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Saptanması (16-18): Bir Anadolu Lisesi Örneği
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76026
ORIGINAL RESEARCH
EN
13.
An Investigation of Physical Activity and Performance Level in Children with Down Syndrome
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75044
ORIGINAL RESEARCH
TR
14.
Current Approaches to Low FODMAP Diet
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74727
REVIEW
TR
15.
Competence, Competency and Use of Technology in Midwives
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75575
REVIEW
TR
16.
The Relationship between Noncommunicable Diseases Risk Factors, GINI Coefficient and Health Status in Organization of Economic Development and Cooperation Countries
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77423
ORIGINAL RESEARCH
TR
17.
Effectiveness of Telerehabilitation Practices in Occupational Therapy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77309
REVIEW
TR
18.
Pnömoni Tanısı ile Hospitalize Edilen Demanslı Hastalarda Direkt Maliyetin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77094
ORIGINAL RESEARCH
EN
19.
Türkiye'de İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerine Verilen İletişim Becerileri Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75663
ORIGINAL RESEARCH
EN
20.
Examining the Profiles of Patients Receiving Home Health Care Services: The Case of Batman Province
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77586
ORIGINAL RESEARCH
TR
21.
Klinik Uygulama Rehberlerinin Gelişimi: Bilim Haritalama Analizi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75743
REVIEW
EN
22.
The Effect of Age on Hand Strength, Sleep Quality and Depression in Individuals with Fibromyalgia: A Comparative Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77944
ORIGINAL RESEARCH
TR
23.
Transcultural Approaches To Immigrants: The Case of Berlin;Sharing Experice
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74755
REVIEW
TR
24.
COVID-19 Salgını ile Birlikte Artan Endişe: Veri Gizliliği
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76485
REVIEW
EN
25.
Tipik Gelişen ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yemek Zamanı Davranışları ile Aile İçi Yeme Alışkanlıklarının İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75507
ORIGINAL RESEARCH
EN
26.
Beverage Hydration Index Concept and Affecting Factors
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75396
REVIEW
TR
27.
The Communication Skills Checklist for Children with Hearing Loss: Turkish Version Psychometric Properties
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77741
ORIGINAL RESEARCH
TR
28.
The Effect Of Body Mass Index On Fonatory Aerodynamic Measurement Parameters in Women
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74531
ORIGINAL RESEARCH
TR
29.
Expectations and Experience of Privacy of Women According to Mode of Delivery
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74427
ORIGINAL RESEARCH
TR
30.
Comparison of Burnout and Job Satisfaction Levels of Dentists Working in Karabük Province
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75148
ORIGINAL RESEARCH
TR
31.
A Study About Using Social Media Opportunities in the Cochlear Implant Community: Content Analysis
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77365
ORIGINAL RESEARCH
TR
32.
Effects of Maternal Obesity on Fetus and Nutrition During Pregnancy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75802
REVIEW
TR
33.
Effect of Maternal Obesity Over Pregnancy, Childbirth and Neonatal Outcome
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75474
ORIGINAL RESEARCH
TR
34.
Çocuğa Yönelik Tıbbi İhmal: Nedenleri, Etkileri ve Önlenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78583
REVIEW
EN
35.
Effect of Meal Environment Related Factors on Food Perception and Food Consumption
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75731
REVIEW
TR
36.
Investigation of Cognitive and Sensory Processes in Individuals with Parkinson Disease
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77606
ORIGINAL RESEARCH
TR
37.
Kekemeliği Olan Yetişkinlerde Kekemelik Davranışları, Fiziksel Gerilim, Oral Diadokokinetik Hız ve Kekemelikle İlgili Yardımcı Olmayan Düşünceler ve İnançlar Arasındaki İlişkiler
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74098
ORIGINAL RESEARCH
EN
38.
Sağlıklı Yetişkinlerde Baecke Habitual Fiziksel Aktivite Anketinin Türkçe Güvenilirliğinin ve Geçerliğinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76783
ORIGINAL RESEARCH
EN
39.
Change and Management in Health Businesses
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76133
REVIEW
TR
40.
Conflicts and Management in Health Organizations
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74929
REVIEW
TR
41.
The Relationship Between Cognitive Reserve, Mood State and Emotion Regulation in Healthy Elderly
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77772
ORIGINAL RESEARCH
TR
42.
Syndromic and Non-Syndomic Cleft Lip-Palate: Differential Features
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77712
ORIGINAL RESEARCH
TR
43.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Omuz Tipi Ağrı Oluşumu ve Noninvaziv Yöntemin Ağrının Azaltılmasına Olan Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75830
ORIGINAL RESEARCH
EN
44.
Egzersiz Testinin Ekshale Karbon Monoksit Oranı Üzerindeki Akut Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75826
ORIGINAL RESEARCH
EN
45.
Modik Değişikliklerin Bel Ağrısı, Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sırt Ekstansör Kas Dayanıklılığı ve Aerobik Kapasite Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: healthsci.2020-75983
ORIGINAL RESEARCH
EN
46.
Buğday Ruşeymi Tüketiminin Tinnitus Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75594
ORIGINAL RESEARCH
EN
47.
Sanal Gerçeklik Egzersizlerinin Omuz Sıkışma Sendromlu Hastalarda Ağri, Fonksiyonellik ve Akromiohumeral Aralik Üzerine Etkisi: Tek Kör Randomize Kontrollü Bir Çalişma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74413
ORIGINAL RESEARCH
EN
48.
Omuz Ağrısı Olan İnme Hastalarında Hareket Korkusu, Denge ve Düşme Korkusu Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76460
ORIGINAL RESEARCH
EN
49.
COVID-19 Pandemisinde Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medyanın Rolü
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77283
ORIGINAL RESEARCH
EN
50.
The Effect of Health Literacy Level on Diabetes Self-Care Intype 2 Diabetes Patients: A Clinical Based Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74281
ORIGINAL RESEARCH
TR
51.
The Assessment of the Energy and Nutrients Contents and Some Label Information of the Infant and Follow-on Formulas in Turkey
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77808
ORIGINAL RESEARCH
TR
52.
The Relationship BetweenThoracic Kyphosis, Balance, and Upper Extremity Functions in Women with Lymphedema After Unilateral Radical Mastectomy: A Pilot Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74886
ORIGINAL RESEARCH
TR
53.
Is The Vibration Sense Affected by Meniscus Interventions in Addition to Anterior Cruciate Ligament Reconstruction?
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-73895
ORIGINAL RESEARCH
TR
54.
Evaluation of Effectiveness of Web Based Family Planning Consultancy Service
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75525
ORIGINAL RESEARCH
TR
55.
Adaptation of the Food Neophobia Scale to Turkish and Determination of Appropriate Factor Structure
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76664
ORIGINAL RESEARCH
TR
56.
New Coronavirus Disease, It's Prevention, Protection Measures and Roles of Nurse's in Treatment
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75348
REVIEW
TR
57.
The Evaluation of New Technologies by Physicians in the Scope of the Diffussion of Theory Innovations: A Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74307
ORIGINAL RESEARCH
TR

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 140
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com