Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi Yayınlanacak Makaleler

1.
Investigation of the Relationship Between Emotional Intelligence Levels and Feeding Styles of Mothers with 3-6-year-old Children
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-81276
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
2.
Examining of the Mean Length of Utterance in Children Who Stutter Aged From 4 to 10 Years
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76474
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
3.
The Research of the Primary Care Clinic Doctors' Awareness Levels About the National Hearing Screening Program
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75849
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
4.
The Caregiving Handover: The Types and Experiences Regarding Caregiver Perceptions of Individuals Who Care Their Parents with Alzheimer's
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-81088
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
5.
Adölesanlarda Akademik Beklentilere İlişkin Stres ile Reçetesiz Ürün Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-82649
EN
6.
Intermittent Fasting and Its Effects on Some Diseases
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80090
DERLEME
TR
7.
Fibromiyalji Sendromunda Lumbal Bölgesel Kasların Enduransı, Esnekliği ve Abdominal Adipoz Dizabilite ile İlişkili midir?
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78563
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
8.
Complication of Occurring After Bariatric Surgery: Micronutrient Deficiencies
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79212
DERLEME
TR
9.
Is There a Relationship Between Shoulder Joint Position Sense and Swimming Performance in Physically Disabled Swimmers?
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78676
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
10.
Evaluation of Binaural Interaction: Age-Related Altering Masking Level Difference in Normal Hearing Individuals
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75954
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
11.
Examination of the Impact of Organizational Climate on Job Satisfaction in a Public Hospital
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76047
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
12.
Determination of Fear of Labor and Birth Pain Levels and Affecting Factors in Labor of Women Applying to a Public Hospital
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80882
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
13.
COVID-19 ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78224
DERLEME
EN
14.
Assessment of Healthcare Utilization During the COVID-19 Pandemic Period
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79427
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
15.
Identification of Information Communication Technology Tools Used by Healthcare Professionals in Combating COVID-19 Pandemic
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78797
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
16.
Investigation of the Effects of Online Pilates Training on Quality of Life, Depression and Sleep Quality in Healthy Individuals During COVID-19 Pandemic Process
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77592
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
17.
Investigating the Effect of COVID-19 Pandemics on Educational Issues and Students' Views Towards Distance Education in Speech and Language Therapy Department: Anadolu University Sample
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78141
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
18.
A Comparison of Distance Education Environment and Face-to-Face Education Environment on Physiotherapy and Rehabilitation Education During the COVID-19 Pandemic
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79191
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
19.
COVID-19 and Breastfeeding
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80014
DERLEME
TR
20.
Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: A Current Overview of Nutrition Therapy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76200
DERLEME
TR
21.
Determining the Feeding Problems of Children with Cleft Lip and Palate
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80030
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
22.
A Different View of Nutrition in Depression: The Importance of Nutrients on Physiopathological Pathways
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76016
DERLEME
TR
23.
Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Saptanması (16-18): Bir Anadolu Lisesi Örneği
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76026
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
24.
Comparison of Yalçınkaya Method and Developmental Language Module in Children with Language and Speech Delay
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76646
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
25.
COVID-19 Pandemi Döneminde Erişkinlerin Diyet Takviyeleri ve Bitkisel Ürünleri Kullanımı Artıyor mu? Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-82238
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
26.
Competence, Competency and Use of Technology in Midwives
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75575
DERLEME
TR
27.
Patellofemoral Ağrı Sendromunda Hasta Eğitiminin Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-81790
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
28.
The Relationship between Noncommunicable Diseases Risk Factors, GINI Coefficient and Health Status in Organization of Economic Development and Cooperation Countries
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77423
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
29.
Ankara'da Bir Üniversitede Tıp Öğrencilerinin Duygusal Yeme Davranışı ve Obezite Durumu
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79394
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
30.
Experiences and Seizure Burdens of Children Diagnosed with Epilepsy and Their Families: A Phenomenological Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80352
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
31.
Effectiveness of Telerehabilitation Practices in Occupational Therapy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77309
DERLEME
TR
32.
Comparison of Pain, Tibial Slope, Physical Performance, Dynamic Balance and Functional Level in Early and Late Stage Gonartrosis Patients
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79174
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
33.
Comparison of the Reading, Speech and Language Development on Early and Late Implanted Children
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80929
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
34.
Pnömoni Tanısı ile Hospitalize Edilen Demanslı Hastalarda Direkt Maliyetin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77094
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
35.
Türkiye'de İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerine Verilen İletişim Becerileri Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75663
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
36.
Examining the Profiles of Patients Receiving Home Health Care Services: The Case of Batman Province
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77586
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
37.
Klinik Uygulama Rehberlerinin Gelişimi: Bilim Haritalama Analizi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75743
DERLEME
EN
38.
İnme Hastalarında Düşme Riskini Değerlendiren Ölçek ve Testlerin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78464
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
39.
The Effect of Age on Hand Strength, Sleep Quality and Depression in Individuals with Fibromyalgia: A Comparative Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77944
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
40.
Are Therapeutic Agents Used in Physical Therapy Reach the Erector Spina Muscles in Obese Cases?
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79902
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
41.
Determination of the Effect of Functional Moving Balance System on Functionality
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79534
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
42.
COVID-19 Salgını ile Birlikte Artan Endişe: Veri Gizliliği
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76485
DERLEME
EN
43.
The Mediating Role of Organizational Identification in the Effect of Servant Leadership Perception of the Hospital Employees on their Turnover Intention
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79109
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
44.
Assessment of Relationship Between Physicians' Malpractice Experience and Fear of Malpractice
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80713
TR
45.
Evaluation of the Relationship Between Compassion Fatigue and Professional Life Quality in Elderly Care Personnel Working in Nursing Homes: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80318
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
46.
Tipik Gelişen ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yemek Zamanı Davranışları ile Aile İçi Yeme Alışkanlıklarının İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75507
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
47.
Examining the Satisfaction of the Mothers Whose Two-Seven Years Old Children with Cancer Regarding the Diagnosis and Treatment Process
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79995
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
48.
The Relationship Between Dietary Inflammatory Index of Women Receiving Infertility Treatment and Nutritional Status and Embryo Quality
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77334
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
49.
Beslenme Durumu Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-82041
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
50.
The Communication Skills Checklist for Children with Hearing Loss: Turkish Version Psychometric Properties
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77741
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
51.
Investigation of the Social Anxiety in Auditory Brainstem Implant Users
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80245
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
52.
Determination of Nutritional Status of Women in the Climacterium Period
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-81575
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
53.
A Study About Using Social Media Opportunities in the Cochlear Implant Community: Content Analysis
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77365
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
54.
Speech and Music Perception In Cochlear Implant Users
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-81155
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
55.
Short and Long-Term Effects of Nutrition in Children with Leukemia
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80719
DERLEME
TR
56.
Effects of Maternal Obesity on Fetus and Nutrition During Pregnancy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75802
DERLEME
TR
57.
Effect of Maternal Obesity Over Pregnancy, Childbirth and Neonatal Outcome
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75474
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
58.
Çocuğa Yönelik Tıbbi İhmal: Nedenleri, Etkileri ve Önlenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78583
DERLEME
EN
59.
A Field Study on the Relationship Between the Use of Media Toolsand Trust to Physicians: The Case of Isparta Province
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-81511
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
60.
The Relationship Between Music Listening Habits and Physical Activity Behaviors; A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79129
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
61.
Investigation of Plantar Temperature Changes After Walking with Different Step Counts in Type 2 Diabetics with Neuropathy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80841
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
62.
A Review of the Role of Nutrition in the Autism Spectrum Disorder
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-82125
DERLEME
TR
63.
Effect of Meal Environment Related Factors on Food Perception and Food Consumption
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75731
DERLEME
TR
64.
Physical Activity and Low Back Pain Among Teachers Employed in The Special Education Field
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80847
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
65.
Knowledge and Awareness Levels About Physiotherapy and Rehabilitation Practices in Palliative Care of Individuals Who Care for Palliative Care Patients
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80853
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
66.
Investigation of Cognitive and Sensory Processes in Individuals with Parkinson Disease
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77606
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
67.
KiddyCAT'in Türkçe Formu İçin İlk Normatif Veriler
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-82552
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
68.
EN
69.
Sağlıklı Yetişkinlerde Baecke Habitual Fiziksel Aktivite Anketinin Türkçe Güvenilirliğinin ve Geçerliğinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76783
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
70.
One-Year Neurodevelopmental Outcomes of Term and Preterm Infants at Risk: A Retrospective Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79647
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
71.
Comparison of Students in Health Education and Healthcare Professionals' Perspective to COVID-19 and Empathy Levels in the Pandemic Period
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80551
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
72.
Evaluation of Obesity Awareness and Prejudice Levels of Students Continuing to Education in Health Sciences Departments: The Case of Tekirdağ Namık Kemal University
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79833
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
73.
Change and Management in Health Businesses
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76133
DERLEME
TR
74.
The Relationship Between Cognitive Reserve, Mood State and Emotion Regulation in Healthy Elderly
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77772
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
75.
Syndromic and Non-Syndomic Cleft Lip-Palate: Differential Features
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77712
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
76.
Investigation of the Relationship Between Gross Motor and Functional Levels and Respiratory Functions in Children with Cerebral Palsy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79021
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
77.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Omuz Tipi Ağrı Oluşumu ve Noninvaziv Yöntemin Ağrının Azaltılmasına Olan Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75830
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
78.
Sağlık Kurumlarının Dijital Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Sistematik Derleme
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-80883
DERLEME
EN
79.
Egzersiz Testinin Ekshale Karbon Monoksit Oranı Üzerindeki Akut Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75826
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
80.
Modik Değişikliklerin Bel Ağrısı, Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sırt Ekstansör Kas Dayanıklılığı ve Aerobik Kapasite Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: healthsci.2020-75983
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
81.
Buğday Ruşeymi Tüketiminin Tinnitus Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75594
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
82.
Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmalarında Tendon Transferi Sonrası Supervize Yoğun Egzersiz Programının Aktivite Performansı Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79025
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
83.
Ayaktan Tedavi Gören Meme Kanseri Hastalarının Cepten Harcama Maliyetleri Konya, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78573
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
84.
Omuz Ağrısı Olan İnme Hastalarında Hareket Korkusu, Denge ve Düşme Korkusu Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76460
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
85.
COVID-19 Pandemisinde Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medyanın Rolü
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77283
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
86.
Nörogelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Davranışsal Pediatrik Besleme Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe Güvenirliği ve Geçerliği
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77457
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
87.
Effects of Spinal Stabilization Exercises on Energy Expenditure in Individuals with Transtibial Amputation: Pilot Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79617
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
88.
Management of Pandemic COVID-19 in Turkey and Analysis with Joinpoint Regression Method
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79033
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
89.
Systematic Evaluation of Postgraduate Studies in Turkey on Maternal Mental Health in The Postpartum Period with Descriptive Analysis Method: Systematic Reviews
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-81380
TR
90.
The Assessment of the Energy and Nutrients Contents and Some Label Information of the Infant and Follow-on Formulas in Turkey
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77808
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
91.
An Investigation of Anxiety and Depression Levels of Individuals Who Stutter Living in Turkey: Sample of Ankara
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79485
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
92.
The Role of Vitamın D in Vitiligo
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-82088
DERLEME
TR
93.
Evaluation of Effectiveness of Web Based Family Planning Consultancy Service
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75525
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
94.
Internet Use for Seeking Health Information in Old Age
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79104
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
95.
Adaptation of the Food Neophobia Scale to Turkish and Determination of Appropriate Factor Structure
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76664
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
96.
Determining the Physical Activity Level of Healthy Adults During Novel Coronavirus (COVID-19)-(SARS-CoV-2 Infection) Pandemic: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-79558
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
97.
Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors and Patient Activation in Adult Individuals
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-82177
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
98.
The Effect of Early Nutritional Support Treatment in Intensive Care Patients on Duration of Hospitalization and Early Transition to Oral Nutrition
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2021-82859
TR
99.
Factors That Affect The Sustainability of Weight Loss Programs: A Qualitative Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78216
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014