Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi Yayınlanacak Makaleler

1.
Pain and Nutrition
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-73092
DERLEME
TR
2.
Comparison Of The Posture, Upper Extremity Functionality, Body Mass Index, Cervical Pain And Sleep Time in Young Adults With And Without Smartphone Addiction
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74432
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
3.
Üriner İnkontinansi Olan Multipl Skleroz Hastalarinda Denge, Gövde Bozukluğu ve Düşme Korkusunun İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-72022
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
4.
Erken / Hafif Evre Multipl Skleroz Hastalarinda Karin Kaslari Sertliğinin ve Kalinliğinin Araştirilmasi: Birincil Çalişma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75198
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
5.
The Effect of Body Mass Index Underwent Lumbar Disc Herniation Surgery on the Problems Experienced by Patients
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-73236
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
6.
Evaluation Of Binaural Interaction: Age-Related Altering Masking Level Difference in Normal Hearıig Individuals
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75954
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
7.
Academic Structure in Elderly Care, An Associate Degree Program
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-73486
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
8.
Konjenital Diyafragmatik Herni Cerrahisi Sonrası Yenidoğanda Göğüs Fizyoterapisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74044
OLGU SUNUMU
EN
9.
Changes Caused By Sex Differences in Lower Extremity Muscle Strength and Muscle Mechanical Properties- A Pilot Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci
doi: 10.5336/healthsci.2019-72554
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
10.
Erkek Infertilitesinde Koenzim Q10
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75062
DERLEME
EN
11.
Subakromiyal Ağrı Sendromunda Mulligan Hareketle Mobilizasyon Yöntemi ve Konvansiyonel Rehabilitasyon Protokolünün Omuz Ağrı ve Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Tek Kör Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75110
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
12.
COVID-19 ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78224
DERLEME
EN
13.
Investigation of the Effects of Online Pilates Training on Quality of Life, Depression and Sleep Quality in Healthy Individuals During Covid-19 Pandemic Process
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77592
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
14.
Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: A Current Overview of Nutrition Therapy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76200
DERLEME
TR
15.
Counselor Self Efficacy Scale: The Adaptation Study Into Turkish
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-71728
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
16.
A Different View Of Nutrition in Depression: The Importance of Nutrıents on Physiopathological Pathways
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76016
DERLEME
TR
17.
Lise 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı Ve Beslenme Durumu Arasındaki İlişkinin Saptanması (16-18): Bir Anadolu Lisesi Örneği
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76026
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
18.
The Knowledge and Use of Nonpharmacological Methods in the Management of Labor Pain by Nurses and Midwives Working in Delivery Rooms
Turkiye Klinikleri J Health Sci
doi: 10.5336/healthsci.2019-70861
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
19.
An Investigation of Physical Activity and Performance Level in Children with Down Syndrome
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75044
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
20.
Current Approaches to Low FODMAP Diet
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74727
DERLEME
TR
21.
Investigation of Stress Coping Style and Affecting Factors of Midwifery Department Students:Exampşe of Faculty of Health Sciences
Turkiye Klinikleri J Health Sci
doi: 10.5336/healthsci.2019-71321
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
22.
Competence, Competency and Use of Technology in Midwives
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75575
DERLEME
TR
23.
Effectiveness of Tele-rehabilitation Practices in Occupational Therapy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77309
DERLEME
TR
24.
Pnömoni Tanısı İle Hospitalize Edilen Demanslı Hastalarda Direkt Maliyetin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77094
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
25.
Türkiye'de Ilk ve Acil Yardim Programi Öğrencilerine Verilen Iletişim Becerileri Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75663
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
26.
Examining the Profiles of Patients Receiving Home Health Care Services: The Case of Batman Province
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77586
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
27.
Klinik Uygulama Rehberlerinin Gelişimi: Bilim Haritalama Analizi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75743
DERLEME
EN
28.
The Relationship Between Perceived Social Support Level and Distress, Depression and Sleep Quality in Pregnant Women
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-71676
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
29.
Is There any Relation Between Body Fat Percentage and Jumping Performance in Young Basketball Players?
Turkiye Klinikleri J Health Sci
doi: 10.5336/healthsci.2019-71844
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
30.
COVID-19 Salgını ile Birlikte Artan Endişe: Veri Gizliliği
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76485
DERLEME
EN
31.
Genç Yetişkinler Arasında İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları ve Risk Faktörlerinin Göstergeleri
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74087
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
32.
Tipik Gelişen ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yemek Zamanı Davranışları ile Aile İçi Yeme Alışkanlıklarının İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75507
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
33.
Gebe Olan ve Olmayan Kadınlarda Denge, Solunum Fonksiyonları ve Bel Ağrısının İncelenmesi: Vaka Kontrol Çalışması
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-72171
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
34.
Beverage Hydration Index Concept and Affecting Factors
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75396
DERLEME
TR
35.
How Should It be Ideal Delivery Environment?
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-72527
DERLEME
TR
36.
The Communication Skills Checklist for Children with Hearing Loss: Turkish Version Psychometric Properties
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77741
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
37.
The Effect Of Body Mass Index On Fonatory Aerodynamic Measurement Parameters in Women
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74531
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
38.
Expectations and Experience of Privacy of Women According to Mode of Delivery
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74427
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
39.
Comparison of Burnout and Job Satisfaction Levels of Dentists Working in Karabük Province
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75148
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
40.
Systematic Review of Studies Evaluating the Quality of Life After Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74150
DERLEME
TR
41.
Investigation of Transversus Abdominus, Multifidus Muscle Activity and Balance in Patients with Chronic Low Back Pain
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-72520
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
42.
Postpartum Care with Theories
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-71836
DERLEME
TR
43.
Effects of Maternal Obesity on Fetus and Nutrition During Pregnancy
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75802
DERLEME
TR
44.
Çocuğa Yönelik Tıbbi İhmal: Nedenleri, Etkileri Ve Önlenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-78583
DERLEME
EN
45.
The Relationship between Noncommunicable Diseases Risk Factors, GINI Coefficient and Health Status in OECD Countries
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77423
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
46.
Role of Nutrition in Osteoarthritis
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-73626
DERLEME
TR
47.
Effect of Meal Envıronment Related Factors on Food Perceptıon and Food Consumption
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75731
DERLEME
TR
48.
Oney Animal Love Scale Validity and Reliability Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-71961
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
49.
Physical Activity Levels of Turkish Individuals with Special Educational Needs and Its Predictors
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-72834
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
50.
Investigation of Cognitive and Sensory Processes in Individuals With Parkinson Disease
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77606
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
51.
Kekemeliği Olan Yetişkinlerde Kekemelik Davranışları, Fiziksel Gerilim, Oral Diadokokinetik Hız ve Kekemelikle İlgili Yardımcı Olmayan Düşünceler ve İnançlar Arasındaki İlişkiler
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74098
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
52.
Sağlikli Yetişkinlerde Baecke Habitüel Fiziksel Aktivite Anketinin Türkçe Güvenilirliğinin ve Geçerliğinin İncelenmesi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76783
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
53.
Investigation of Awareness and Perspective About Handicape University Students Studying in Health and Non-Health Departments
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-70787
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
54.
Investigation on the Relationship Between Intrinsic Motivation, Affective Commitment and Sociodemographic Characteristics in Health Employees: An Application on the University Hospital
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-73739
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
55.
Change and Management in Health Businesses
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76133
DERLEME
TR
56.
Appreciative Inquiry as a Tool for Organizational Development in Health Institution
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-71434
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
57.
Conflicts and Management in Health Organizations
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74929
DERLEME
TR
58.
The Validity and Reliability Study of Turkish Form of the Cross-Cultural Competence of Healthcare Professionals
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-70854
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
59.
Investigation of Trunk Muscle Endurance, Flexibility and Sleep Problems Across The Menstrual Cycle in Healthy Women
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-72814
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
60.
The Relationship Between Cognitive Reserve, Mood State And Emotion Regulation in Healthy Elderly
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77772
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
61.
Syndromıc and Non-Syndomıc Cleft Lıp - Palate: Dıfferentıal Features
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77712
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
62.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Omuz Tipi Ağrı Oluşumu ve Noninvaziv Yöntemin Ağrının Azaltılmasına Olan EtkisiE
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75830
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
63.
Ergogenic Supplements in Athletes
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-72030
DERLEME
TR
64.
Modik Değişikliklerin Bel Ağrısı, Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sırt Ekstansör Kas Dayanıklılığı ve Aerobik Kapasite Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: healthsci.2020-75983
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
65.
Buğday Ruşeymi Tüketiminin Tinnitus Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75594
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
66.
Koroner Arter Baypas Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Bisiklet ve Kol Ergometresi Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Fonksiyonlar ve Lipid Profili Üzerine Etkisi: Randomize Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-71698
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
67.
Sanal Gerçeklik Egzersizlerinin Omuz Sıkışma Sendromlu Hastalarda Ağri, Fonksiyonellik ve Akromiohumeral Aralik Üzerine Etkisi: Tek Kör Randomize Kontrollü Bir Çalişma
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74413
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
68.
Omuz Ağrısı Olan İnme Hastalarında Hareket Korkusu, Denge ve Düşme Korkusu Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76460
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
69.
Ebelik Öğrencilerinin Doğum Eylemi Sırasında Karşılaştıkları Yenidoğan Düşme Riski ve Aldıkları Güvenlik Önlemleri
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-73611
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
70.
Covid-19 Pandemisinde Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medyanın Rolü
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77283
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
71.
Alzheimer Hastalığı Bilgi Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74195
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
72.
A Predisposition to Carpal Tunnel Syndrome in the Medical Secretaries: Evaluation of the Median Nerve by Ultrasonography
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-73514
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
73.
The Assessment of the Energy and Nutrients Contents and Some Label Information of the Infant and Follow-on Formulas in Turkey
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-77808
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
74.
The Relationship BetweenThoracic Kyphosis, Balance, and Upper Extremity Functions in Women with Lymphedema After Unilateral Radical Mastectomy: A Pilot Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74886
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
75.
An Overview of Three Dimensional (3D) Bioprinting and Organ Printing
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-72026
DERLEME
TR
76.
Is The Vibration Sense Affected by Meniscus Interventions in Addition to Anterior Cruciate Ligament Reconstruction?
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-73895
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
77.
Evaluation of Effectiveness of Web Based Family Planning Consultancy Service
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75525
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
78.
Fizyoterapistlerin Meslekle İlgili Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları: Türkiye'de Bir Bölge Örneği
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2019-71762
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
EN
79.
Adaptation of the Food Neophobia Scale to Turkish and Determination of Appropriate Factor Structure
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-76664
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR
80.
New Coronavirus Disease, It's Prevention, Protection Measures and Roles of Nurse's in Treatment
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-75348
DERLEME
TR
81.
The Evaluation of New Technologies by Physicians in the Scope of the Diffussion of Theory Innovations: A Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci.
doi: 10.5336/healthsci.2020-74307
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
TR

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014