Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2023 - Cilt 15 Sayı 4

Yayınlanma Tarihi: 28.11.2023
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
903
Yara Enfeksiyonu ve Yara Kültürü Almada Hemşirelerin Bilgi ve Tutum Düzeyleri: Yarı Deneysel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):903-13
doi: 10.5336/nurses.2023-96604
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
914
Determination of the Relationship Between Examination Anxiety and Stress Coping Styles of Students Taking Surgical Diseases Nursing Course: A Relationship-Seeking Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):914-21
doi: 10.5336/nurses.2023-98231
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
922
Evaluation of the Level of Fragility in Patients with Total Knee Arthroplasty Surgery According to Patient Training Intervention: Parallel Group, Randomized Controlled Trial
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):922-30
doi: 10.5336/nurses.2023-98678
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
931
Patient Dependency in the Emergency Department: The Turkish Reliability and Validity of the Jones Dependency Tool: Methodological Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):931-40
doi: 10.5336/nurses.2023-98733
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
941
Çocuk-Aile Dostu Hastaneye İlişkin Türkiye'de Bir İyi Uygulama Örneği: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):941-50
doi: 10.5336/nurses.2022-91694
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
951
Examining of Individual Innovation Levels and Problem Solving Skills of Nursing Students: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):951-60
doi: 10.5336/nurses.2022-93054
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
961
Effect of Distraction Cards and Stress Ball on the Pain and Anxiety, in the Implementation of Intramuscular Injection on Children: A Randomized Controlled Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):961-70
doi: 10.5336/nurses.2023-96872
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
971
Kadınlarda Doğum Sonrası Kötü Uyku Kalitesi, Yorgunluk ve Postpartum Depresyon Arasındaki İlişki: Türkiye'nin Kuzey Batısında Tanımlayıcı Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):971-80
doi: 10.5336/nurses.2023-96174
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
981
Determination of Information Search Behaviors and E-Health Literacy Levels of Primary Infertile Women: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):981-90
doi: 10.5336/nurses.2023-97669
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
991
Gebelikte Eş Desteği Algısı, Erken Gebelik Döneminde Yaşanan Bulantı-Kusma ve İlgili Faktörler: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):991-9
doi: 10.5336/nurses.2023-98504
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1000
Yüksek Gerçekli Postpartum Bakım Yönetimi Simülasyonunun Hemşirelik Öğrencileri Üzerine Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1000-7
doi: 10.5336/nurses.2023-98581
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1008
Hemşire Eğitimcilerin Cinsel Azınlıklara Karşı Tutumunda Toplumun Etkisini Anlama: Kalitatif Analiz
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1008-16
doi: 10.5336/nurses.2023-96244
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1017
Analysis of Internet Search Trends Related to Smoking in Türkiye: A Review Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1017-22
doi: 10.5336/nurses.2023-96873
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1023
''Görünür Olmak İstiyorum, Beni Fark Et!'': COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik İmajı: Türkiye'den Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1023-31
doi: 10.5336/nurses.2023-96894
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1032
Kırsal Bölgede Klimakterik Kadınlarda Hipertansiyon Risk Faktörleri: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1032-40
doi: 10.5336/nurses.2023-97496
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1041
Turkish Validity and Reliability Study of the E-Health Literacy Scale in University: Methodological Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1041-50
doi: 10.5336/nurses.2023-97661
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1051
Hemşirelerin Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Tıbbi Hata Eğilimleri: Tanımlayıcı Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1051-9
doi: 10.5336/nurses.2023-96042
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1060
Hemşirelerin Organ Bağışına Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1060-6
doi: 10.5336/nurses.2023-96366
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1067
COVID-19 Pandemisinde Tükenmişliğin Hemşirelerin Bakım Davranışları Üzerine Etkisi: Tanımlayıcı Kesitsel Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1067-76
doi: 10.5336/nurses.2023-96445
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1077
Determining the Quality of Life of Nurses Providing Care to COVID-19 Patients: Descriptive and Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1077-87
doi: 10.5336/nurses.2023-97786
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1088
Turkish Validity and Reliability Study of the Factors Influencing Adherence to Standard Precautions Scale Student Version: Methodological Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1088-95
doi: 10.5336/nurses.2023-98033
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1096
Akut İnmeli Hastalarda Eklem Hareket Açıklığı Egzersizlerinin Fonksiyonel Bağımsızlık Durumuna ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1096-103
doi: 10.5336/nurses.2023-98627
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1104
COVID-19 Pandemisi Sırasında Kahkaha Yogasının Hemşirelik Öğrencilerinde Anksiyete, Depresyon ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1104-13
doi: 10.5336/nurses.2023-98713
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1114
COVID-19 Pandemisinin Toplumdaki Hemşirelik İmajına Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1114-21
doi: 10.5336/nurses.2023-96324
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1122
Etik Liderlik Algısı ve Çalışma Yılı Deneyiminin Hemşirelerin Bakım Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1122-8
doi: 10.5336/nurses.2023-97062
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1129
Göçmen Türk Hemşirelerin Mesleki Deneyimleri, Almanya Berlin Örneği: Betimsel Fenomenolojik Nitel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1129-38
doi: 10.5336/nurses.2023-98236
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1139
Diyabetik Ayak Nedeniyle Debridman Uygulanan Hastalarda Klorheksidin Solüsyonunun Mikroorganizma Üremesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1139-46
doi: 10.5336/nurses.2023-96176
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1147
Determining Nurses' Attitudes Towards COVID-19 Vaccine: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1147-55
doi: 10.5336/nurses.2023-96657
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1156
Investigation of the Relationship Between the Nursing Department Students' Behaviors About Aging and Empathy Levels: Descriptive Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1156-63
doi: 10.5336/nurses.2023-97615
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1164
Evaluation of the Relationship between Knowledge Level of Cardiovascular Disease Risk Factors and Sleep Quality in Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus: Descriptive and Relationship Seeking Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1164-72
doi: 10.5336/nurses.2023-98305
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1173
COVID-19 Pandemisi Döneminde Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Stres ve Anksiyete Düzeyleri: Kesitsel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1173-81
doi: 10.5336/nurses.2023-95430
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1182
Kronik Hastalıklarda Anksiyete Duyarlılığı ve Öz Yönetimin Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Araştırma (Korelasyon Çalışmaları)
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1182-9
doi: 10.5336/nurses.2023-96886
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1190
Last 10 Years of Articles on Nursing and Burnout: Bibliometric Analysis
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1190-8
doi: 10.5336/nurses.2023-97948
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
1199
The Relationship Between Depression Literacy and Suicide Level of Knowledge in Nursing Students: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1199-206
doi: 10.5336/nurses.2023-98716
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: DERLEME
1207
Evidence Based Nursing Practices in Preventing the Development of Phlebits Due to Peripheral Venous Catheter: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1207-16
doi: 10.5336/nurses.2023-97915
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014