Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2024 - Cilt 16 Sayı 1

Yayınlanma Tarihi: 05.03.2024
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1
Determining the Knowledge Level of the Parents of Children to be Circumcised: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):1-9
doi: 10.5336/nurses.2023-99305
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
10
Günübirlik Cerrahi Planlanan Hastaların Cerrahi Korku Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):10-6
doi: 10.5336/nurses.2023-99302
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
17
Determination of the Relationship Between Preoperative Fasting Time and Postoperative Recovery Quality in Patients Undergoing Urological Surgery: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):17-25
doi: 10.5336/nurses.2023-100158
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
26
The Relationship Between Adult Patients' Preoperative Perceived Social Support and Surgical Anxiety: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):26-34
doi: 10.5336/nurses.2023-99645
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
35
Elektif Cerrahi Geçirecek Hastalarda Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):35-42
doi: 10.5336/nurses.2023-100081
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
43
Alçılı Hastalarda QR Kod Destekli Öğretimin Evde Alçı ile İlgili Yaşanan Sorunlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Pilot Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):43-53
doi: 10.5336/nurses.2023-99444
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
54
Level of Maternal Attachment and Associated Factors in Mothers of Infants with Congenital Heart Anomaly: A Descriptive, Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):54-61
doi: 10.5336/nurses.2023-96139
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
62
Preadölesanlarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):62-72
doi: 10.5336/nurses.2023-97796
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
73
Examining the Relationship Between COVID-19 Vaccine Literacy and COVID-19 Vaccine Attitudes in Pregnant Women: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):73-81
doi: 10.5336/nurses.2023-97112
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
82
Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulama Yeterlilikleri ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):82-91
doi: 10.5336/nurses.2023-98878
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
92
The Relationship Between Emotional Reactivity and Job Satisfaction in Healthcare Professionals: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):92-102
doi: 10.5336/nurses.2023-97842
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
103
Pandemide Sağlık Çalışanları Arasında Yayılan Korku, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Üzerinde PRECEDE-PROCEED Sağlığı Geliştirme Modeli'nin Etkinliği: Yarı Deneysel Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):103-11
doi: 10.5336/nurses.2023-98607
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
112
Geç Adölesanlarda Sınav Kaygısı ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişki: Tanımlayıcı Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):112-21
doi: 10.5336/nurses.2023-99195
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
122
Motivational Interviews Applied to Adults with Chronic Disease in Türkiye: A Retrospective Analysis of Postgraduate Theses in Nursing
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):122-8
doi: 10.5336/nurses.2023-98071
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
129
The Effect of Home Visits on Depression, Coping with Stress, Quality of Life and Care Burden in Elderly Caregivers: Quasi-Experimental Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):129-38
doi: 10.5336/nurses.2023-98955
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
139
The Relationship Between Nursing Students' Emotional Intelligence Levels, Creative Thinking Tendencies and Decision-Making Skills: Descriptive and Relational Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):139-46
doi: 10.5336/nurses.2023-99128
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
147
Hemşirelerin Bilişsel Duygu Düzenleme Durumları ve Bakım Verici Rolleri: Tanımlayıcı, Kesitsel ve İlişkisel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):147-56
doi: 10.5336/nurses.2023-98884
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
157
Investigation of Environmental Stressors and Sleep Quality Perceived by Patients Hospitalised in Intensive Care Unit: Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):157-67
doi: 10.5336/nurses.2023-99637
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
168
Attitudes and Behaviors of Healthcare Workers with COVID-19 Disease Towards the Use of Complementary and Alternative Medicine: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):168-77
doi: 10.5336/nurses.2023-99214
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
178
Determination of Professional Readiness and Perceived Stress Levels of Graduation Nursing Students Mainly Taking Distance Education: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):178-86
doi: 10.5336/nurses.2023-99938
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
187
Pandemi Sırasında Hemşirelerde Tükenmişlik ve Yaşam Kalitesi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):187-96
doi: 10.5336/nurses.2023-99029
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
197
Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri ve Yetkinliklerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):197-206
doi: 10.5336/nurses.2023-100407
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
207
Determination of Self-Management and Health Seeking Behaviors in Individuals with Chronic Disease: Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):207-18
doi: 10.5336/nurses.2023-99287
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
219
The Relationship Between Fear of Hypoglycemia and Sleep Quality in Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus: Descriptive and Relationship Seeking Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):219-26
doi: 10.5336/nurses.2023-99282
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
227
Fear of COVID-19 and Adherence to Treatment in Individuals with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Descriptive and Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):227-37
doi: 10.5336/nurses.2023-98996
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
238
İntörn Hemşirelerde Nomofobi ve Aleksitimi İlişkisi: Tanımlayıcı Araştırma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):238-46
doi: 10.5336/nurses.2023-97408
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
247
Acil Servise Başvuran KOAH Hastalarının Dispne Şiddeti ile COVID-19 Korkusu ve Ölüm Kaygısı Düzeyi Arasındaki İlişki: Tanımlayıcı-İlişki Arayıcı Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):247-56
doi: 10.5336/nurses.2022-94887
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
257
Yaşlı Bireylerin Sağlık Çalışanlarının Tutumlarını Algılama Ölçeği'nin Geliştirilmesi, Psikometrik Özellikleri, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Cut-Off Değeri: Metodolojik, Tanımlayıcı, Kesitsel ve İlişkisel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):257-66
doi: 10.5336/nurses.2023-99576
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
267
COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeylerinin Hasta Bakımı Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):267-75
doi: 10.5336/nurses.2023-99088
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
276
Investigation of the Relationship Between Emotional Labor Behaviour and Codependency of Nurses Working in İzmir Province: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):276-86
doi: 10.5336/nurses.2023-97643
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: DERLEME
287
Horticultural Therapy and Mental Health: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):287-93
doi: 10.5336/nurses.2023-99387
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: OLGU SUNUMU
294
Nursing Care Applied to a Patient Diagnosed with Sudden Sensorineural Hearing Loss According to Merley Mishel's Uncertainty Theory
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2024;16(1):294-8
doi: 10.5336/nurses.2023-96334
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014