Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 2022 - Cilt 7 Sayı 2

Yayınlanma Tarihi: 31.05.2022
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
291
Investigation of Nutritional Behaviors and Sleep Quality of Nurses Working in Shifts: Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):291-8
doi: 10.5336/healthsci.2021-84060
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
299
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Hedonik Açlık Düzeyi: Kesitsel Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):299-306
doi: 10.5336/healthsci.2021-84387
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
307
Evaluation of Adults' Attitudes, Behaviors and Related Factors on Use of Nutritional Support in the COVID-19 Pandemic: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):307-19
doi: 10.5336/healthsci.2021-85276
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
320
Dahiliye Servisinde Yatan Yaşlı Hastalarda Malnütrisyon Durumunun ve Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):320-9
doi: 10.5336/healthsci.2021-85732
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
330
COVID-19 Pandemi Döneminde Ergenlerin Aile İlişkileri ile Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Analitik Kesitsel Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):330-8
doi: 10.5336/healthsci.2021-84378
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
339
İşverenlerin Kekemeliğe ve Kekemeliği Olan Bireylere Yönelik Tutumu: Tanımlayıcı Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):339-48
doi: 10.5336/healthsci.2021-84148
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
349
The Subjective Well-being and Hope Levels of Mothers with Children Who Stutter: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):349-57
doi: 10.5336/healthsci.2021-85705
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
358
Türkiye'de Çocukluk Çağı Dil Bozukluğuna İlişkin Toplumsal Farkındalık: Betimsel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):358-66
doi: 10.5336/healthsci.2021-85697
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
367
Adaptation, Validity and Reliability Study of the Hospital Version-10 of Stroke Aphasic Depression Questionnaire Into Turkish
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):367-75
doi: 10.5336/healthsci.2021-85763
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
376
Determining the Correlation between Supportive Care Perceived in Labor and Traumatic Childbirth Perception: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):376-85
doi: 10.5336/healthsci.2021-83330
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
386
Sağlık Profesyonellerinin Emzirmenin Sonlandırılması Konusunda Bilgi, Görüş ve Deneyimleri: Tanımlayıcı Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):386-93
doi: 10.5336/healthsci.2021-84483
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
394
İnfertil Kadınların COVID-19 Pandemisi Sırasında Anksiyete, Umutsuzluk Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):394-402
doi: 10.5336/healthsci.2021-85176
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
403
The Relationship Between Restless Leg Syndrome and Fatigue Level and Sleep Quality in Pregnant Women: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):403-11
doi: 10.5336/healthsci.2021-85362
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
412
Fear of Childbirth Prior to Pregnancy Among Childless Individuals: Descriptive Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):412-9
doi: 10.5336/healthsci.2021-85383
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
420
The Effect of Ballet Training on Sleep Quality and Psychosocial Status in Adults: Experimental Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):420-6
doi: 10.5336/healthsci.2021-85468
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
427
COVID-19 Pandemi Sürecindeki İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkileri: Kesitsel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):427-35
doi: 10.5336/healthsci.2021-83936
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
436
A Comparison of Immediate Effects of Different Physiotherapy Applications on Spasticity: Randomized Cross-Over Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):436-44
doi: 10.5336/healthsci.2021-84421
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
445
The Impact of COVID-19 on Physiotherapists' Professional Education Activities: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):445-55
doi: 10.5336/healthsci.2021-85455
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
456
COVID-19 Pandemisi Sürecinde 65 Yaş Üstü Bireylerin Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi: Nitel Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):456-64
doi: 10.5336/healthsci.2021-84970
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
465
Determination of the Effect of Privacy on Anxiety in Patients Undergoing Coronary Angiography and Elective Percutaneous Coronary Intervention: Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):465-72
doi: 10.5336/healthsci.2021-85502
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
473
Scale of Attitudes Towards Audiology Profession of Audiologist Candidate Students: Validity and Reliability Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):473-83
doi: 10.5336/healthsci.2021-83282
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
484
Turkish Validity and Reliability Study of Auditory Behavior in Everyday Life Scale
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):484-91
doi: 10.5336/healthsci.2021-84048
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
492
Audiological Assessment of Patients with Down Syndrome: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):492-9
doi: 10.5336/healthsci.2021-85850
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
500
Evaluation of Individuals with Hearing Loss in Terms of Social and Emotional Aspects: Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):500-7
doi: 10.5336/healthsci.2021-85938
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
508
Comparison of Home Health Care Services Provided by Primary Health Care Organizations and Hospitals: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):508-15
doi: 10.5336/healthsci.2021-83271
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
516
Hastane Çalışanlarının İş Doyumu ve Örgütsel Çekicilik Hakkındaki Tutumları: Türkiye'de Bir Hastane Örneği: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):516-24
doi: 10.5336/healthsci.2021-83982
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
525
Thoughts and Attitudes of Individuals About COVID-19 Vaccine: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):525-33
doi: 10.5336/healthsci.2021-84513
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
534
Evaluation of the Impact of the COVID-19 Pandemic on Health Services Access: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):534-43
doi: 10.5336/healthsci.2021-84653
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
544
The Relationship of Care Burden, Stress and Perceived Social Support of Relatives of Patients Receiving Hemodialysis Treatment: A Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):544-53
doi: 10.5336/healthsci.2021-85223
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
554
Analytical Research of the Effects of Workplace Violence on Workers and Work Life in the Health Sector: With the Turkish Adaptation of the Scale
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):554-64
doi: 10.5336/healthsci.2021-85371
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
565
Evaluation of Demographic and Clinical Data of Patients with Neurological Diagnosis Applied to the Health Committee
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):565-72
doi: 10.5336/healthsci.2021-83741
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: DERLEME
573
D-Allulozun (D-Psikoz) Prebiyotik Etkisi: Geleneksel Derleme
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):573-7
doi: 10.5336/healthsci.2021-84078
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
578
Aging in Stem Cells: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):578-87
doi: 10.5336/healthsci.2021-84348
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
588
Neurocognitive Process of Problem Solving and Decision Making: A Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):588-96
doi: 10.5336/healthsci.2021-83167
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
597
The Effect of Whole Body Vibration Application on Physical Functions in Older People: A Systematic Review
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(2):597-608
doi: 10.5336/healthsci.2021-83034
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014