Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 2022 - Cilt 7 Sayı 3

Yayınlanma Tarihi: 25.08.2022
.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
609
The Relationship Between Perceived Stress and Career Optimism in the COVID-19 Pandemic Process, A Roadmap for Universities: Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):609-19
doi: 10.5336/healthsci.2022-88522
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
620
X, Y ve Z Kuşakları Arasında İklim Değişikliği Farkındalığı: Cross-Sectional and Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):620-8
doi: 10.5336/healthsci.2022-88682
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
629
The Effect of Orthorexia Nervosa Tendency of Employees in a Private University on Anthropometric Measurements: Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):629-34
doi: 10.5336/healthsci.2021-86368
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
635
Besin Alımının Bir Belirleyicisi Olarak Dürtüsellik: Yeme Tutum ve Davranışlarındaki Rolüne Yönelik Kesitsel Bir Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):635-41
doi: 10.5336/healthsci.2021-86816
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
642
The Effect of Time Restricted Feeding on Anthropometric Measurements and Biochemical Parameters in Obese Women: A Clinical Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):642-51
doi: 10.5336/healthsci.2021-86294
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
652
Evaluation of the Nutritional Status of Women with Mastalgia: Case-Control Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):652-9
doi: 10.5336/healthsci.2021-86045
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
660
Determination of Anthropometric Measurements by Serum Ferritin Levels of Patients with Cardiovascular Diseases: Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):660-9
doi: 10.5336/healthsci.2021-86872
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
670
Farklı Telebesleme Müdahaleleri Uygulanan Danışanlarda Ağırlık Kaybı Başarısının İncelenmesi: Kesitsel Bir Tasarım
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):670-7
doi: 10.5336/healthsci.2021-87525
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
678
Nutritional Status in Chronic Renal Patients and Determination of Malnutrition Inflammation Score: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):678-84
doi: 10.5336/healthsci.2022-88994
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
685
İstanbul'da Kadın Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yeme Tutumu, Beslenme Bilgi Düzeyi ve Davranışları: Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):685-92
doi: 10.5336/healthsci.2022-87990
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
693
Investigation of the Relationship Between the Temperament of 24-36 Month-old Children and the Self-Efficacy of the Mothers: Descriptive Correlation Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):693-701
doi: 10.5336/healthsci.2021-87148
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
702
Akut İnmeli Hastalarda Modifiye Mann Yutma Değerlendirme Testinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):702-11
doi: 10.5336/healthsci.2021-86085
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
712
Türkiye'deki Dil ve Konuşma Terapistleri Arasında Disfaji Eğitimi ve Uygulamasının İncelenmesi: Tanımlayıcı-Kesitsel Bir Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):712-25
doi: 10.5336/healthsci.2021-86184
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
726
Peer Bullying in School-Age Stuttering: Evaluation of Perception and Practices of Speech and Language Therapists by Short Stories Method: Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):726-38
doi: 10.5336/healthsci.2021-86274
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
739
Cross-Linguistic Lexical Task Turkish (CLT-TR): Preliminary Findings of Validity and Reliability Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):739-45
doi: 10.5336/healthsci.2021-87316
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
746
The Relationship of Fear of COVID-19 on Fatigue and Personal Well-Being in Women: Descriptive-Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):746-55
doi: 10.5336/healthsci.2021-86078
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
756
The Grief Levels of Women Experiencing Perinatal Loss: The Descriptive Cross-Section Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):756-68
doi: 10.5336/healthsci.2022-88234
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
769
Evaluation of the Relationship Between the Maternal Role of Mothers and Their Happiness Levels: Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):769-79
doi: 10.5336/healthsci.2022-88880
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
780
Eş ve Anne/Arkadaş Desteğinin Doğum Sürecine Etkisi: Karşılaştırmalı Tanımlayıcı Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):780-5
doi: 10.5336/healthsci.2021-86701
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
786
Comparison of Executive Functions, Social Skills and Parental Behaviors in Children with and Without Special Needs: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):786-95
doi: 10.5336/healthsci.2021-86540
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
796
Self-Perceived Occupational Competence and Value Among Healthy Adults with Poor Sleep Quality: Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):796-802
doi: 10.5336/healthsci.2022-88177
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
803
Investigation of the Relationship Between Child Education Efficiency of Parents Having Children with Hearing Loss and Their Parental Self-Efficacy: A Cross-Sectional Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):803-14
doi: 10.5336/healthsci.2021-86977
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
815
Survey of Knowledge Level and Attitudes Regarding Hearing Loss and Hearing Aid in Normal Hearing- and Hearing-Impaired Individuals: Metodological Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):815-25
doi: 10.5336/healthsci.2022-88993
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
826
COVID-19 Vaccine Attitude Scale: Validity and Reliability Study: Methodological Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):826-36
doi: 10.5336/healthsci.2021-86319
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
837
Sağlık Hizmetleri Kullanımında Hakkaniyet: Türkiye Sağlık Sisteminin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):837-46
doi: 10.5336/healthsci.2021-86408
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
847
Investigation of the Perceived Social Support and Health Anxiety Levels of Adult Individuals During the COVID-19 Pandemic Process: Analytical Research-Sectional
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):847-55
doi: 10.5336/healthsci.2021-86428
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
856
Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Metodolojik Çalışma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):856-64
doi: 10.5336/healthsci.2021-86875
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
865
The Effect of Leadership Styles on Resistance to Change: Relationship Seeking and Explanatory Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):865-71
doi: 10.5336/healthsci.2022-88465
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
872
COVID-19 Döneminde Aile Hekimliklerinin Toplum Tarafından Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):872-9
doi: 10.5336/healthsci.2022-88708
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
880
Hemşire-Hemşire İş Birliğinin Hemşirelerin İş Performansına Etkisinde Motivasyonun Aracı Rolü: Tanımlayıcı Araştırma
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):880-7
doi: 10.5336/healthsci.2022-88886
EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
888
Evaluation of the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Case Mixed Index of Hospitals: A Descriptive Study
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):888-98
doi: 10.5336/healthsci.2021-87432
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
899
Evaluation of Attitudes Towards Novel Coronavirus Disease (COVID-19) in the Context of Health Belief Model: A Descriptive Research
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):899-908
doi: 10.5336/healthsci.2021-86341
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: DERLEME
909
Nutrition and Nutritional Problems in Multiple Sclerosis Disease: Traditional Review
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):909-18
doi: 10.5336/healthsci.2022-88830
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
919
A Traditional Review on the Performance of Health Systems in the COVID-19 Pandemic
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):919-30
doi: 10.5336/healthsci.2022-89162
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
.: OLGU SUNUMU
931
Ketogenic Diet and Exercise Therapy in Lipedema: A Case Report of a Multidisciplinary Approach
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2022;7(3):931-4
doi: 10.5336/healthsci.2021-87351
TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014